Home

www.larkenclub.com


Geschiedenis Lark

Ontstaan Larkenclub

Overzicht Larken

Evenementen

Ingezonden

Contact
 

 


Larkenweekend Broek
2015

Het was weer zover, het Larkenweekend bij de familie Zijlstra in Broek.
13 Larken waren present. Na de koffie + suikerbrood het palaver en er werd besloten om naar het starteiland op het Sneekermeer te zeilen.
De begeleiding bestond uit een rubber boot met Jan Elzenga en een Friendship 22 met Hessel en Titia (vrouw van Fokke).
Er stond een stevig windje maar er werd besloten om te vertrekken.
Na een mooie tocht werd op het starteiland aangestoken en de stemming was opperbest.
Toen besloten werd om terug te keren was de wind best aangetrokken en iedereen zette een rif.
Vanwege de golven ging de tocht via het Jousterslootje.
Dit was echter plat voor de wind en dan wil een Lark wel eens wat nukkig zijn. Bovendien is het een nauw slootje en ondiep aan de kant.
De L95 voer voorop en daarna de L51 waarna de L1 en ja hoor: die ging om.
Daarna ging ook de L94 om.
De rest van de vloot, op 4 na, schoot de wal in.
De rescue was er maar druk mee om iedereen weer zeilklaar te maken.
Toen iedereen weer in Broek was gearriveerd bleek dat de stemming er niet onder geleden had.
Om 5 uur was er weer een geweldige barbecue geregeld door Hessel en Fredy.
De avond was nog erg gezellig.

De volgende dag stond er weer flink wind en 4 Larken besloten te gaan zeilen.
De tocht ging nu naar de Goingarypster poelen en weer terug via Rufus (een zeilschool met restaurant), want het leuke van een tocht is het aansteken.
We hebben nu ook meegemaakt dat een Lark prima wil planeren.
Na de terugkomst werden de boten ingepakt en er werd nog uitgebreid nagepraat.
We zijn bevoorrecht om dit weekend op deze mooie locatie te mogen zeilen.
Bedankt Hessel en Fredy.

Deelnemers:
L 1 Mijndert van den Berg
L 9 Henny en Lisca Blom
L12 Bennie Wichers
L 17 Jelte en Geertje Kruijer
L35 Fokke en Titia Wijnstra
L49 Ron Hubregtse
L51 Johan Klaver
L80 Germ en Itte de Jong
L94 Fred en Henny Mulder
L95 Jan Els Jitse Elzenga
L96 Johan Beekman
L133 Jaap de Haas
L135 Jack Brans
L137 Hessel en Fredy Zijlstra + kinderen
L142 Harry Gierveld
En Hetty (de moeder van Fredy)

(helaas zijn de foto's vanwege een verkeerde camera-instelling hier en daar niet scherp..)

terug naar boven