Home

www.larkenclub.com


Geschiedenis Lark

Ontstaan Larkenclub

Overzicht Larken

Evenementen

Ingezonden

Contact
 

 


Klassieke schepenbeurs
2011 - Enkhuizen

De Larken club, Johan Klaver, is als klasse organisatie uitgenodigd om deel te nemen aan de Klassieke Schepen Beurs te Enkhuizen. 4, 5 en 6 november 2011.

In de voorjaarsvergadering hebben Jurjen de Jong, Jaap de Haas en Jack Brans toegezegd de organisatie op zich te nemen. Eind Augustus is met de voorbereiding begonnen. Jack heeft contact gezocht met Thedo Fruithof en zich ingeschreven voor de beurs.

Na de laatste wedstrijd in Almelo is Lark 135, One-Screw, gereedgemaakt voor de beurs. Opruimen, repareren, poetsen, schuren en lakken. Ook de kiel en roer zijn gedemonteerd. En zijn twee bokjes gemaakt om de Lark op de vloer te kunnen zetten.
Zonder kiel en roer en met een gereefd zeil zou er in theorie net genoeg hoogte in de tent zijn.

In de weken voorafgaande aan de beurs is internet afgespeurd naar allerlei wetenswaardigheden van de Lark. Van het ontstaan in 1898 in New-York tot het zeilen op het Twente kanaal in 2011. Het elektronisch archief van het Fries Scheepsvaart Museum bevat een schat aan informatie. Ook locale internet sites bevatten interessante informatie.

Op basis van deze informatie is de historie van de Lark beschreven. Ook zijn alle bestaande Larken met naam en toe naam in kaart gebracht.

We hebben ons voor de beurs als doelgesteld:

  • Het zoeken naar nog onbekende bestaande Larken
  • Het zoeken van informatie over Larken
  • Zeilers die een Lark willen bouwen.

Voor de laatste doelgroep is een nieuwe tekening (schaal 1:10) gemaakt en het bouw bestek herschreven. De tekening laat de verschillende romp vormen zien die in de litteratuur zijn beschreven. Het bestek beschrijft de oorspronkelijke materialen, maar ook de alternatieven en de eisen zoals in de laatste jaren zijn geformuleerd.

Samen het de familie de Jong is, geheel in Larken stijl, een boekje samengesteld en een brochure samengesteld. Tijdens de voorbereiding hebben we ondersteuning gekregen van OudZeilendHout. Niet alleen het wandpaneel en stoelen ook foto’s, programma boekjes, mokken met Larken opdruk werden beschikbaar gesteld. Maar ook twee bestuursleden, Jelte Kruyer en Maarten Keuning hebben ons in Enkhuizen ondersteund.

Dit bood de mogelijkheid ook op zoek te gaan naar Kleine BM’s, Zomerweeldes en Vrijbuiters.

Jack Brans

naar boven